Đôi câu chuyện khi thưởng trà cùng anh em yêu gỗ

Cách phân biệt Trầm Hương thật và Trầm Hương giả

Cách phân biệt Trầm Hương thật và Trầm Hương giả

Có cơ hội sinh sống và làm việc ở cả Bắc, Trung, Nam, tôi được biết thêm về một đặc điểm văn hoá hiện diện trong chính … Xem thêm

Gỗ Sưa đỏ, Đặc tính và cách nhận biết

Gỗ Sưa đỏ, Đặc tính và cách nhận biết

Một trong những cách nhận biết gỗ sưa đỏ vô cùng đơn giản, đó chính là dựa vào hoa và mùi thơm! Đặc tính Gỗ Sưa đỏ Gỗ … Xem thêm

Bảng tra cứu Số hạt – Size vòng

Xem thêm