Ngọc huyết long tròn 108 hạt 12mm

1.000.000 đ

Huyết long, Sản phẩm, Vòng tay - Tràng hạt khác, Vòng Tay / Tràng hạt,

12mm, Huyết long, Ngọc, Vòng,

0949088833

Đặt hàng