San hô vàng kim 108 hạt 8mm

1.800.000 đ

San hô vàng kim, Sản phẩm, Vòng tay - Tràng hạt khác, Vòng Tay / Tràng hạt,

8mm, San hô vàng kim, Tràng,

0949088833

Đặt hàng