Tử đàn lá to mix thạch anh tóc vàng 21 hạt 8mm

250.000 đ

Sản phẩm, Tử đàn lá to Châu Phi, Vòng tay - Tràng hạt khác, Vòng Tay / Tràng hạt,

8mm, Tử đàn lá to, Vòng,

0949088833

Đặt hàng